martes, 15 de diciembre de 2015

Felicitación de Nadal

Dende as aulas con cariño, ledicia e bo humor! Os alumnos de 1º BAC fixemos este pequeno vídeo para felicitarvos a todos as festas do Nadal!
Queremos despedir este trimestre cos nosos mellores desexos para o vindeiro ano!

Participan: Natalia, Beatriz, Sara, Andrea, Lucía, Daniel, Karim, Pablo, Iván, Rubén, Alejandro, David, Yago, Diego e Fran.
Grabado por Andrea Moreira y editado por Víctor Rodriguez.
Boas Festas!!!

jueves, 3 de diciembre de 2015

O cambio climático: Claves da "Cumbre de Paris" !

Os representantes da maioría dos estados do mundo, reúnense na "Cumbre del Clima" de  París  entre o 30 de novembro e o 11 de decembro. Neste encontro tratarase de pechar o primeiro acordo global para intentar frear o cambio climático. China e Estados Unidos principais
contaminantes dan un impulso ao pacto do clima!
  
 Que é o cambio climático?

Os chamados gases de efecto invernadoiro principalmente o dióxido de carbono, acumúlanse na atmósfera e impiden que as radiacións infravermellas que emite o planeta ao quecer salgan ao espacio. Esto fai que a temperatura do mar aumente. Estes gases sempre estiveron na atmósfera. O problema, según o consenso científico e que a actividade humana contribuíu a romper o equilibrio existente. A industria, o transporte e os usos dos solos aumentaron a concentración destes gases.

 Qué consecuencias ten estos gases?

Os científicos do grupo IPCC da ONU sinalaban que si o ser humano continuaba co ritmo de emisións de gases sen tomar medidas de mitigación a temperatura media global aumentará entre 3,7 e os 4,8 graos en 2100 respecto ao nivel preindustrial. Además do aumento da temperatura e o nivel do mar, os científicos sostén que tamén afectará aos fenómenos climáticos extremos, como inundacións, ciclóns, etc.

 Pódese revertir?

Os científicos do IPCC advirten de que xa existe un cambio climático comprometido debido aos gases do efecto invernadoiro que o home emitiu. Isto fai que non se poda impedir que a temperatura global aumente. A opción que dan é limitar o incremento dos gases.

 Que é COP21 de París?

A vigésimo primeira Conferencia da Partes (COP21)  é o cumio na que se sentan os 195 países firmantes da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. Neste trato internacional que data de 1992, se reconocía a importancia do quencemento global. Pero este medio tiña que desenvolverse con medidas concretas. 

 Qué é o Protocolo de Kioto?

O Protocolo de Kioto de 1997, fixa as metas concretas da reducción dos gases que teñen que acometer os paises desenvolvidos. Pero finalmente só vinculou a 37 Estados, dos que 28 pertencen a Unión Europea e que representan o 12% das emicións globais. Tras dez anos de aplicación conseguiu unha reducción de 22% das emisións nos 37 paises firmantes.

  Qué se discute en París?

Un protocolo que sustituya o de Kioto e que se empezaría a aplicarse a partir do 2020. Neste caso, a intención e que os 195 firmantes leven a cabo políticas de mitigación, e dicir, reducción de emisións. 

  Qué fórmula foi elexida?

O tratado non imporá metas individuaís de reducción de CO2. Para intentar non repetir Kioto, cun alcance moi limitado. Se optará por outra fórmula, que cada país presente deberá de cumplir.

  Son suficientes os esforzos presentados?

Non. Según as estimacións realizadas pola ONU, ao extrapolar os compromisos voluntarios o resultado é que a temperatura ao final no século aumentará como mínimo 2,7 graos.

 Será vinculante el protocolo de París?

Este pode ser uns dos puntos máis complicados da cumbre de Paris. A EU aposta por un protocolo con apartados vinculantes. Por exemplo que o sexan os compromisos de reducción de emisiones que cada pais presenta voluntariamente.

 Qué é a adaptación?

A adaptación son medidas para que os paises máis vulnerables podan prepararse para o cambio climático. Para eles está prevista a creación do llamado Fondo Verde para o Clima.

 Haberá acordo?

É complicado aventurarse. En 2009 na cumbre de Copenhague levantáronse expectativas parecidas ás de Paris e fracasouse. A pesar diso parece ser que as principais potencias se están implicando máis, dado que se acentuou o cambio climático.

 E si non hai acordo?

Se non se pecha un pacto, non significará que a loita contra o cambio climático se pare. 


martes, 1 de diciembre de 2015

Día Mundial do sida 1 de decembro

Que é un virus? A palabra virus significa veneno. Antiguamente ultilizábase para todo aquilo que producía enfermidades. Actualmente, emprégase para referise a estructuras microscópicas que non son retidas por filtros para bacterias e que son patóxenos para todo tipo de seres vivos. A observación dos virus sólo poden facerse mediante o uso do microcopio electrónico, debido o seu tamaño. Os virus son estructuras acelulares que non son activos fora das células, son parásitos intracelulares obrigados.

O VIH é un virus que pertence o grupo dos retrovirus, o seu ácido nucleico e o ARN pódeno transformar en ADN vírico grazas a unha encima chamada reverso transcriptasa. O VIH ataca aos linfocitos T e destrúe as defensas algúns dos síntomas podemolas ver na seguinte imaxe:

O mecanismo de actuación do VIH nas células podémolo ver no seguinte video: