lunes, 30 de noviembre de 2020

"Como reparar os efectos dunha marea negra"

 " Como reparar os efectos dunha marea negra"

Unha marea negra producese como consecuencia dun derrame ou vertido accidental de hidrocarburos no medio mariño. Os seus efectos poden ser moi graves, xa que non solo afectan os organismos que entran en contacto con ela, senon que alteran gravemente todos os ecosistemas mariños, os que se encontran nos fondos e os que se desarrollan no litoral.
O impacto dunha marea negra xenera grandes costes, tanto por as pérdidas económicas das industrias locais, que dependen do mar para a subsistencia, especialmente a industria pesqueira, a que se dedica a recolección de marisco ou a relacionada co turismo, como polo gasto destinado a limpeza, depuración ou rexeneración das zonas afectadas.
Ente as medidas de restauración máis utilizadas para tratar de reparar os efectos dunha  marea negra destacan:
1. O ailamento e retirada do fuel que flota na auga, mediante barreiras de contención, espumadeiras e aspirado con filtros.
2. Retirada manual do fuel que impregna as rocas e playas realizando incluso lavados con auga a presión.
3. O uso de deterxentes químicos para acelerar a dispersión do crudo, reducindo o tamaño a pequenas gotas, o que facilita a súa degradación bacteriana.
Opinión: Botalle un ollo a esta entrada e moi interesante.

No hay comentarios:

Publicar un comentario