martes, 7 de octubre de 2014

Descobren como convertir a luz en materia

Tras 80 anos de ensaios, un equipo de físicos do Imperial College London (Reino Unido) descubriu o xeito de crear materia a partir da luz. Iste achega supón un hito na física: probar a realidad dunha teoría formulada en 1934 polos científicos Breit y Wheeler.
Sarah Romero
Ambos físicos suxiriron que debería ser posible converter a luz en materia mediante a destrucción simultánea de dúas partículas de luz (fotóns).
O estudo fala dun experimento de física de alta enerxía que podería explicar algúns dos misterios máis grandes da física ainda sen resolver, como o proceso da orixe do universo, nunha das maneiras máis sinxelas nas que a luz e a materia poden interactuar.
A forma de logralo pasou por dous pasos principais: primeiro, o empleo dun láser de alta intensidade extremadamente potente para acelerar os electróns hasta case a velocidade da luz; segundo, cun hohlraum (cuarto vacío) os científicos dispararon un láser de alta enerxía na superficie interna deste ouro co obxetivo de crear un campo de radiación térmica, xenerando así unha luz semellante a que emiten as estrelas.
Os mesmos autores do estudo afirman haberse sorprendido tras descubrir que iste proceso proporcionou as condicións idóneas para a creación dun colisionador de fotóns!
                                

1 comentario: